โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ (อ่าน 647) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียน (อ่าน 754) 14 ม.ค. 65
ประกาศ โรงเรียน (อ่าน 630) 22 พ.ย. 64
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15(บ้านม่วงเฒ่า) ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4 (อ่าน 656) 15 พ.ย. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 597) 01 ก.ค. 64
การสอบ O-NET (อ่าน 682) 11 ม.ค. 64
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 715) 03 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติของคณะครูและนักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (อ่าน 711) 29 ธ.ค. 63
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 620) 22 ธ.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2563 (อ่าน 648) 13 พ.ย. 63
นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) (อ่าน 701) 02 พ.ย. 63