โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ติดต่อเรา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า   ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075 เบอร์โทรสาร 034-675075
Facebook : @pamaiutis15school


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

พิกัด  14°46'40.5"N 99°21'23.0"E

หรือ https://www.google.com/maps/place/14%C2%B046'40.5%22N+99%C2%B021'23.0%22E/@14.7783281,99.3536574,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.777912!4d99.356382