โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล 1  -  มัธยมศึกษาปีที่ 3