โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
พศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
29
14
43
2
อบ.2
38
 
28 66 3
อบ.3
42
40
82
3
รวม อบ.
109
82
191
8
ป.1
54
59
113
3
ป.2
48
44
92
3
ป.3
49
46
95
3
ป.4
47
51
98
3
ป.5
54
52
106
3
ป.6
50
52
102
3
รวมประถม
302
304
606
18
ม.1
54
42
96
3
ม.2
53
37
90
3
ม.3
50
39
89
3
รวมมัธยมต้น
157
118
275
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
568
504
1}072
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565