โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 19841
SAR 2564 20375
SAR 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 20369
หลักสูตรสมรรถนะคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 20375
ระเบียบการแต่งกาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.5 KB 146542
คู่มือระเบียบการแต่งกาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 146523
โมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน(ป่าไม้โมเดล) ปฐมวัย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 146406
ประเมินตาม ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.12 KB 146337
แบบคำขอ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 85.98 KB 146737
แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 23.12 KB 146697
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 146509
>ตัวชี้วัดการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) 146744
โมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน(ป่าไม้โมเดล) PNG Image ขนาดไฟล์ 375.55 KB 146467
โมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน(ป่าไม้โมเดล) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 146486
>หลักสูตรโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) พุทธศักราช ๒๕๖๓ 146729
>หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 146738