โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มาลัย... พวงงาม
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,10:57   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หมวกจากลังกระดาษ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,15:53   อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แกะร้อยสลักลาย
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,08:53   อ่าน 217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ดอกสวยบนตอไม้
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,08:47   อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จากไม้ไผ่สู่งานสาน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,08:45   อ่าน 213 ครั้ง